Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/925
Tytuł: Zjazd sieradzki z 1432 roku a sprawa następstwa tronu polskiego po Władysławie Jagielle
Autor: Sperka, Jerzy
Słowa kluczowe: Zjazd sieradzki z 1432 roku
Data wydania: 2002
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 2 (2002), s. 186-196
Abstrakt: Na przełomie kwietnia i maja (29 IV—5 V) 1432 roku w Sieradzu odbył się zjazd ogólnokrajowy. Uczestniczył w nim król Władysław Jagiełło, królowa Zofia wraz z synami Władysławem i Kazimierzem, a także liczni wysocy dygnitarze koronni. Jeśli chodzi o tych ostatnich, to do Sieradza przybyli: arcybiskup Wojciech Jastrzębiec, biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, kanclerz i biskup włocławski Jan Szafraniec, kasztelan krakowski Mikołaj z Michałowa, wojewodowie: Jan z Tarnowa — krakowski, Piotr Szafraniec — sandomierski, Sędziwój z Ostroroga — poznański, Marcin z Kalinowej — sieradzki, Ścibór z Borzysławic — łęczycki, Jan z Lichenia — brzeski, Jarand z Brudzewa — inowrocławski i Jan Głowacz z Oleśnicy, marszałek koronny. W zjeździe brali udział także sędziowie: Jan ze Sprowy — sandomierski, Piotr z Widawy — sieradzki, Adam z Turu — łęczycki, Bogusław z Kruchowa — podsędek kaliski i Andrzej z Sarnowa — podsędek łęczycki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/925
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sperka_Zjazd_sieradzki_z_1432_roku_a_sprawa_nastepstwa_tronu_polskiego.pdf652,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons