Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9261
Tytuł: Mössbauer spectroscopy study in characterization of steel production dusts
Autor: Kądziołka-Gaweł, Mariola
Rachwał, M.
Wojtyniak, Marcin
Krzykawski, Tomasz
Słowa kluczowe: Mössbauer spectroscopy; steel production dusts
Data wydania: 2019
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 135, no. 2 (2019), s. 122-124
Abstrakt: Steel production involves processes and alloys based on iron. Metallurgy is one of the most energy-intensive branches of industry and it also generates a lot of damage. The aim of the research was to recognize magnetic properties, mineral composition, and phase content of dusts from a de-dusting station, steel mill, sinter strand and filter press located in a steel metallurgical foundry in Upper Silesia, the most urbanized, industrialized and also the most polluted region of Poland. The following methods were applied: X-ray fluorescence, X-ray diffraction and the Mössbauer spectroscopy measurements.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9261
DOI: 10.12693/APhysPolA.135.122
ISSN: 0587-4246
1898-794X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kadziolka_Gawel_Mossbauer_spectroscopy_study_in.pdf2,32 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons