Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/929
Title: Kilka uwag dotyczących okoliczności i przebiegu bitwy w Oresundzie w 1000 roku
Authors: Morawiec, Jakub
Keywords: Bitwa w Oresundzie
Issue Date: 2004
Citation: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 3 (2004), s. 17-31
Abstract: Z kształtowaniem się wczesnofeudalnych monarchii na terenie Danii, Norwegii i Szwecji ściśle związana jest rywalizacja tych państw między sobą o polityczno-gospodarczy prymat na terenie Skandynawii. Nasiliła się ona, zwłaszcza począwszy od IX wieku, wraz z rozwojem wymiany handlowej w strefie bałtyckiej oraz kontaktów politycznych z innymi rejonami Europy. Za jeden z przejawów tej niezwykle zaciętej rywalizacji uważa się bitwę rozegraną w 1000 roku na wodach 0resundu, którą ze względu na jej uczestników określa się także bitwą trzech królów. Naprzeciw siebie stanęły okręty króla Norwegii Olafa Tryggvasona oraz koalicji, w skład której weszli król Danii Swen Widłobrody, król Szwecji Olaf Skotkonung oraz norweski oponent Olafa Tryggvasona jarl Lade Eryk. Zacięta walka przyniosła zwycięstwo koalicji oraz śmierć króla Norwegii i zniszczenie jego floty. Bitwa, ze względu na swą wagę, dramaturgię wydarzeń i osoby biorące w niej udział, doczekała się wielu wzmianek źródłowych, szybko też obrosła w legendę, która bądź zatarła, bądź przeinaczyła obraz zmagań morskich. Wynikiem tego była zmiana lokalizacji bitwy - miano ją rozegrać w pobliżu wyspy Svolder, położonej na zachód od Rugii, oraz uczynienie króla Norwegii - zamiast agresorem - ofiarą napaści szwedzko-duńskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/929
ISSN: 2080-492X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morawiec_Kilka_uwag_dotyczacych_okolicznosci_i_przebiegu_bitwy.pdf638,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons