Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/932
Tytuł: Klemens Jastrzębiec z Łubnic - stryj, czy brat arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca
Autor: Czwojdrak, Bożena
Słowa kluczowe: Klemens Jastrzębiec z Łubnic
Data wydania: 2007
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 4 (2007), s. 203-207
Abstrakt: The author o f the paper presents the problem of Klemens Jastrzębiec from Lubnice’s affinity with archbishop Wojciech Jastrzębiec’s family and agrees with the claim that Klemens was father’s brother and not the brother o f Wojciech Jastrzębiec as it was noted on historiography. His career in the royal court was of much help to many members o f that family and in particular to Wojciech who became an archbishop of Gniezno.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/932
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czwojdrak_Klemens_Jastrzebies_z_Lubnic.pdf348,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons