Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9322
Tytuł: A copper(I) phosphine complex with 5,7-dinitro-2-methylquinolin-8-ol as co-ligand
Autor: Małecki, Jan Grzegorz
Maroń, Anna
Palion, Joanna
Nycz, Jacek E.
Szala, Marcian
Słowa kluczowe: ligands; copper
Data wydania: 2014
Źródło: Transition Metal Chemistry, 2014, iss. 7, s. 755-762
Abstrakt: 5,7-Dinitro-2-methylquinolin-8-ol has been synthesized, and its copper(I) complex has been prepared. Both the free 2-MequinNO2 ligand and its complex were characterized by IR, NMR, and UV–Vis spectra. The structure of the [Cu(2-MequinNO2)(PPh3)2] complex has been determined by single-crystal X-ray analysis. The free 2-MequinNO2 ligand reveals luminescence in contrast to the complex. For 2-MequinNO2, the quantum yield, lifetime of the excited state, and the rate constants of both radiative and non-radiative decay have been determined. The lack of luminescence for the complex has been explained with the use of a quantum chemical study.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9322
DOI: 10.1007/s11243-014-9857-2
ISSN: 0340-4285
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malecki_A_copper(I)_phosphine_complex.pdf988,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons