Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9336
Title: Szachy Bachelarda czyli gra o oddech teoretyczny pedagogiki jako metahumanistyki (wokół "Historii autorytetu wobec kultury i edukacji" Lecha Witkowskiego)
Other Titles: BACHELARD AND HIS CHESS GAME OR PLAYING WITH A THEORETICAL BREATH FOR PEDAGOGY AS THE META-HUMANITIES (CONCERNING THE HISTORY OF AUTHORITY WITHIN THE CULTURE AND EDUCATION BY LECH WITKOWSKI)
Authors: Michalski, Łukasz M.
Keywords: Lech Witkowski; pedagogika; autorytet; gra
Issue Date: 2013
Publisher: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Citation: Rocznik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Nr 7-8 (2012-2013), s. 127-146
Abstract: Tekst stanowi podwójną grę dotyczącą fenomenu autorytetu z twórczością Lecha Witkowskiego. „Grę”, choćby dlatego, że podjęte zamierzenie jest ryzykowane z racji rozległości horyzontu kontekstów i osiąganej przez autora głębi penetracji analizowanych zagadnień – trudno tu poważyć się o całościowe ujęcie, zaś streszczanie stałoby się niechybnie kompromitacją. „Podwójna” jest stawka tej gry: z jednej strony chodzi o próbę obrysowania jakiegoś klucza do twórczości Lecha Witkowskiego, z drugiej o oddech teoretyczny dla samej pedagogiki. Tytułowe szachy Bachelarda wywodzą się z komentarza sformułowanego przez Michela Foucaulta w 1972 roku: Gaston Bachelard miałby w swoich rozważaniach realizować strategię, w której nawet najmniejszy zapomniany, trzeciorzędny tekst kultury, może szachować wielkie jej filary, podobnie jak zwykły pion może pokonać króla (jeśli gracz jest wytrawny!). W Historiach autorytetu – książce stanowiącej pre-tekst dla niniejszych rozważań – Witkowski realizuje podobną strategię, w efekcie przydając płytkiemu oddechowi teorii pedagogicznej większej głębi i szerokości. Diabeł jednak tkwi w szczegółach i o te „szczegóły”, zatem niuanse skali i taktyk wysiłków podjętych przez Witkowskiego, warto pytać. O tym jest ten tekst.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9336
ISSN: 1896-5903
2450-3274
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Szachy_Bachelarda_czyli_gra_o_oddech_teoretyczny_pedagogiki_jako_metahumanistyki.pdf539,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons