Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9338
Title: Omnia nuda... : cień odkrywania siebie
Other Titles: Omnia nuda... The Shadow of Self-discovery
Authors: Michalski, Łukasz M.
Keywords: samopoznanie; samoświadomość; samonieświadomość; samowiedza
Issue Date: 2016
Publisher: Akademia Pomorska w Słupsku
Citation: Social Studies. Theory and Practice, Vol. 1, no 1 (2016), s. 9-18
Abstract: Celem tekstu jest rozważenie kulturowo powszechnej zasady: poznaj samego siebie. Kluczowe wątki oparto na tekstach Leszka Kołakowskiego oraz Giorgio Agambena, prowadzących do dość przewrotnego traktowania tezy o zasadności samopoznania (którego źródła mogą przyjmować postać szantażu lub ukrytej presji społecznej). Finał rozpatrywań skłania na podstawie rozważań Waltera Benjamina do traktowania samego siebie w trybie tajemnicy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9338
ISSN: 2544-0071
2544-1981
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Omnia_nuda_Cien_odkrywania_siebie.pdf326,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons