Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/935
Tytuł: Andrzej Schony z Bobolic i Jan Schoff z Toplina : z dziejów kariery i awansu rycerzy obcych w Polsce późnośredniowiecznej
Autor: Sperka, Jerzy
Słowa kluczowe: Andrzej Schony z Bobolic; Jan Schoff z Toplina
Data wydania: 2007
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 4 (2007), s. 188-202
Abstrakt: Careers of Andrzej Schony and Jan SchofT were one of the most spectacular thanks to Władysław Opolczyk. Faithful service, including holding many offices for the prince brought them appointments o f complex of castles in “Duchy o f Wieluń” . Andrzej Schony, a Hungarian, was as following: a burgrave o f Żydaczów (1374), a castellan o f Halice (1377), a general starost o f Russia (1378), a burgrave o f Bolesław (1381). From the prince o f Opole for his contributions Andrzej Schony received Bobolice’s castle and surrounding villages (1378). Jan Schoff, a Silesian, who was Władysław Opolczyk’s tutor, started his career as an official as a treasurer (1375), and then he was appointed an ochmistrz (1377), prince’s marshal (1385, 1385-1391), a burgrave o f Bolesław (1382) and starost o f Wieluń (1391). He was appointed a castle Topolin with its appurtenances in Wieluń Land (1378). When the “Duchy o f Wieluń” was incorporated by the Kingdom o f Poland, both o f the officials rejected their senior benefactor and accepted Władysław Jagieito’s superiority, which gave them (foreign knights) opportunity to retain their properties and at the same time possibility o f quick assimilation of the local szlachta, which soon happened. It was only Jan SchofPs family who entered local elites and survived there until the beginning of 17th century. Unfortunately, the family o f Andrzej from Bobolice died out and his only daughter Anna brought all her property as dowry to her two husbands: Stanisław Szafraniec from Młodziejowice and Mściwoj from Wierzchowiska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/935
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sperka_Andrzej_Schony_z_Bobolic.pdf698,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons