Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9367
Title: Współpraca bibliotek prawniczych
Authors: Gburska, Danuta
Keywords: biblioteki prawnicze; współpraca bibliotek
Issue Date: 2018
Citation: Acta Iuris Stetinensis, Nr 4 (2018), s. 111-118
Abstract: […] Biblioteki prawnicze należą do bibliotek specjalnych ze względu na ograniczony zakres tematyczny ich zbiorów. Stanowią także najczęściej organiczną część instytucji, której służą jako zaplecze i warsztat naukowy. W szkołach wyższych należą jeszcze do systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, który może być zdecentralizowany lub scentralizowany. Ich wiek i wielkość jest różna, ale rola i zadania są podobne. Mają także specyficzną grupę czytelników – pracowników naukowych, prawników i przyszłych prawników, czyli studentów. Oczywiście do tych bibliotek zaglądają także prawnicy praktycy i nieprawnicy, którzy mają problemy z prawem lub pragnący poznać je bliżej. Biblioteki prawnicze to przede wszystkim biblioteki uniwersyteckich wydziałów prawa, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Biblioteka Sądu Najwyższego i biblioteki sądów i prokuratur, a także biblioteki kancelarii.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9367
DOI: 10.18276/ais.2018.24-07
ISSN: 2545-3181
2083-4373
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gburska_Wspolpraca_bibliotek_prawniczych.pdf461,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons