Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9371
Tytuł: Note on an equation occurring in a problem of Nicole Brillouet-Belluot
Autor: Jarczyk, Witold
Morawiec, Janusz
Słowa kluczowe: Iterative functional equation; bijection; iterate; general solution
Data wydania: 2012
Źródło: Aequationes Mathematicae, Vol. 84, iss. 3 (2012), s. 227-233
Abstrakt: We study the functional equation f(x)f -1(x) = x 2 imposing no continuity assumptions on its bijective solutions defined on an interval. All the continuous bijections satisfying the equation were determined by the second author in (Aequat. Math. (in print), 2011) when solving the problem (Problem posed during the forty-ninth International Symposium on Functional Equations 2011) posed by Brillouët-Belluot.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9371
DOI: 10.1007/s00010-011-0097-7
ISSN: 0001-9054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczyk_Note_on_an_equation_occurring.pdf268,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons