Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9537
Title: Milczenie owiec, czyli status metafory i wiedzy potocznej w myśleniu o wychowaniu
Authors: Michalski, Łukasz M.
Keywords: wiedza potoczna; metafora; Maria Dudzikowa; unum necessarium; myślenie pedagogiczne
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Citation: Parezja, nr 2 (2018), s. 46-57
Abstract: Podstawowym tworzywem dla niniejszego tekstu jest lektura twórczości Marii Dudzikowej. Zgodnie m.in. z perspektywą unum necessarium (K. Maliszewski) można pokusić się o wskazanie głównych kategorii tej twórczości, a także tekstu, który mógłby być reprezentatywny dla całej twórczości Dudzikowej. Rozważania toczone są zatem wokół węzłowych tematów – metafory w kontekście edukacyjnym oraz statusu wiedzy potocznej – przy udziale kontekstowym takich postaci, jak Arystoteles, S. Hessen, T. Hołówka, J. Przyboś, L. Witkowski, by w finale sformułować wniosek, że dopóki kształcenie pedagogiczne będzie dotyczyć jedynie czasu, w którym samo zachodzi, a nie faktycznej pedagogicznej pracy, nie mamy żadnych szans na przełamanie redukcji socjalizacyjnej, atrofii politycznej, kulturowej unifikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9537
DOI: 10.15290/parezja.2018.10.05
ISSN: 2353-7914
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Milczenie_owiec_czyli_status_metafory_i_wiedzy_potocznej.pdf362,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons