Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9562
Title: Zakorzeniony w kulturze Śląska i zafascynowany dziejami Kościoła na Kresach Wschodnich. Życie i działalność naukowa ks. prof. Józefa Krętosza (1949-2018)
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: ks. Józef Krętosz; historyk Kościoła; bibliografia; Kresy Wschodnie
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura, T. 18 (2019), s. 305-326
Abstract: W artykule przedstawione zostało życie i twórczość naukowa ks. prof. Józefa Krętosza, historyka Kościoła, pracownika Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ważnym uzupełnieniem biogramu naukowego jest pełna bibliografia podmiotowa
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9562
ISSN: 2080-1238
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Zakorzeniony_w_kulturze_slaska_i_zafascynowany_dziejami_kosciola.pdf490,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons