Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9574
Tytuł: Z kart historii Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych
Autor: Sowa, Teresa
Szpek, Małgorzata
Słowa kluczowe: Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych; Uniwersytet Śląski; historia
Data wydania: 2008
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Źródło: M. Kycler, D. Pawelec (red.), "Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego" (S. 310-317). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstrakt: The article presents the short history and directions of development of the library at the Faculty of Social Sciences at the University of Silesia. It points out the most interesting and most crucial collections i.e. M.K. Neustein’s collection and professor J. Szydlowski’s. The article draws attention to the fact of coexistence of the traditional library and new techniques of sharing information.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9574
ISBN: 978-83-60743-12-6
978-83-60743-10-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sowa_Z_kart_historii_Biblioteki.pdf1,82 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons