Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9581
Title: Czy dziecku przysługuje prawo do ustalenia pochodzenia genetycznego ze strony matki?
Authors: Sobas, Magdalena
Keywords: prawo dziecka do informacji o pochodzeniu genetycznym; dziecko; macierzyństwo; macierzyństwo zastępcze; medycznie wspomagana prokreacja
Issue Date: 2019
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, Vol. 86 (2019), s. 19-31
Abstract: W tekście zajęto się problematyką dotyczącą prawa dziecka do określenia jego pochodzenia genetycznego w zakresie ustalenia macierzyństwa, również w odniesieniu do problemu technik medycznie wspomaganej prokreacji oraz tzw. macierzyństwa zastępczego. Podjęcie niniejszej tematyki stanowi odpowiedź na pytania stawiane wobec coraz szybciej rozwijającej się nauki i medycyny. Artykuł jest także próbą zestawienia przepisów prawa z poglądami przedstawicieli doktryny oraz z codzienną praktyką w odniesieniu do prawa do ustalenia pochodzenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9581
DOI: 10.18778/0208-6069.86.03
ISSN: 0208-6069
2450-2782
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobas_Czy_dziecku_przysluguje_prawo_do_ustalenia.pdf556,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons