Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMyga-Piątek, Urszula-
dc.contributor.authorPlit, Joanna-
dc.date.accessioned2019-07-08T10:09:39Z-
dc.date.available2019-07-08T10:09:39Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPrace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 22 (2013), s. 11-29pl_PL
dc.identifier.issn1896-1460-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9602-
dc.description.abstractObecność i wygląd cmentarzy w krajobrazie są związane z interpretacją zjawiska śmierci. W różnych kulturach i cywilizacjach, interpretacje te są krańcowo różne, a nawet szokujące w stosunku do tych, do których przywykliśmy w cywilizacji zachodniej. Miejsce lokalizacji cmentarzy, wygląd grobowców, kurhanów świadczy o znaczeniu, jakie przypisuje się w danej kulturze śmierci, oddawaniu kultu zmarłym i wierze w życie pozagrobowe. Lokalizacja cmentarzy, sposób ich rozplanowania i urządzenia, zależy od doktryny religijnej, lokalnych warunków środowiska przyrodniczego a także czynników prawnych, historyczno-politycznych, społecznych i finansowych. Artykuł prezentuje, z geograficznego punktu widzenia krajobrazową rolę cmentarzy; analizuje nekropolie pod kątem lokalizacji przestrzennej i zróżnicowania materiałów, z których budowane są nagrobki. Artykuł prezentuje formy i obrzędy pochówku i ich związek z warunkami środowiska geograficznego i z rozmieszczeniem kręgów kulturowo-religijnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkręgi kulturowo-religijnepl_PL
dc.subjectcmentarzepl_PL
dc.subjectkrajobraz kulturowypl_PL
dc.titleAspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo-religijnychpl_PL
dc.title.alternativeLandscape’s aspects of cementeries in different culturao-religious circlespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalPrace Komisji Krajobrazu Kulturowegopl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga-Piatek_Plit_Aspekty_krajobrazowe_cmentarzy_w_różnych_kręgach_kulturowo_religijnych.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons