Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9609
Title: Informatory biblioteczne formą promocji Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: biblioteka; informatory; promocja
Issue Date: 2007
Citation: Bibliotheca Nostra, 2007, no. 4, s. 17-32
Abstract: Biblioteka akademicka zajmuje istotne miejsce w systemie komunikacji społecznej i upowszechnianiu wiedzy każdej uczelni. Jej najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dostosowanej do potrzeb szkoły wyższej. Jako instytucja stawiająca do dyspozycji zbiory, oferująca usługi i prowadząca działalność dydaktyczną, jest zobligowana do prowadzenia skutecznej promocji. Jej adresatami w głównej mierze są rzeczywiści i potencjalni użytkownicy - przede wszystkim studenci i kadra naukowa - oraz władze uczelni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9609
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Informatory_biblioteczne_forma_promocji.pdf452,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons