Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9615
Title: Subiektywność w opiniach biegłych sądowych – prawne, etyczne i psychologiczne aspekty
Authors: Leśniak, Barbara
Leśniak, Marek
Keywords: opinie ekspertów sądowych; podejmowanie decyzji; subiektywizm
Issue Date: 2018
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 131 (2018), s. 287-297
Abstract: Autorzy prezentują przegląd badań empirycznych dotyczących wpływu psychologicznych uwarunkowań na decyzje podejmowane przez biegłych sądowych. Czynniki te często wiążą się z pochodzącymi z zewnątrz kontekstualnymi nastawieniami oraz aktualnie stosowanymi standardami w zakresie metod używanych przez biegłych. Dotyczy to nie tylko metod opartych na badaniach porównawczych. Występują nawet sytuacje, w których pojawiają się różne interpretacje nawet odnośnie tego samego materiału genetycznego. Jest to jedna z przyczyn występowania coraz większej liczby błędów ekspertów z zakresu nauk sądowych. Autorzy omawiają prawne i etyczne aspekty prezentowanych badań. Porównują aktywność amerykańskich instytucji, mającą na celu zminimalizowanie błędów popełnianych przez ekspertów sądowych z destrukcyjną biernością wobec tych problemów w Polsce. Jako przykład uzasadniający taką tezę wskazują raport przygotowany we wrześniu 2016 roku dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na koniec autorzy formułują sugestie odnośnie najważniejszych zmian niezbędnych w polskiej praktyce opiniodawczej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9615
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesniak_Subiektywnosc_w_opiniach_bieglych_sadowych.pdf565,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons