Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/962
Tytuł: Bimetallic thiocyanate bridged Co(II)–Hg(II) polymers with pyrazole and imidazole ligands
Autor: Małecki, Jan Grzegorz
Palion, Joanna
Oboz, Monika
Groń, Tadeusz
Słowa kluczowe: Cobalt(II)–mercury(II) coordination polymers; Magnetism; Pyrazole, Imidazole; Thiocyanate bridge
Data wydania: 2014
Wydawca: Elsevier
Źródło: Polyhedron, 2014, [vol. 73 May 8], s. 81-86
Abstrakt: In the case of two simple Co(II)–Hg(II) thiocyanate bridged polymers, synthesized in self-assembly processes, we report an interesting example of the magnetic properties of Co(II) complexes. The magnetic susceptibility measurements revealed paramagnetic behavior with negative values of the Curie–Weiss temperature. The larger values of the effective magnetic moment of 4.92 lB/f.u. compared to the spinonly value of 3.87 lB/f.u. for high-spin Co2+ indicate a significant orbital contribution in the compounds under study.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/962
DOI: 10.1016/j.poly.2014.02.015
ISSN: 0277-5387
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malecki_Bimetallic_thiocyanate_bridged CO(II)_Hg(II)_polymers.pdf1,49 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons