Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9631
Title: "Szara strefa" a inflacja w gospodarce
Authors: Nowakowski, Krzysztof
Keywords: "szara strefa"; inflacja; gospodarka
Issue Date: 1996
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Smejda (red.), ""Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej" (S. 20-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podstawowe skutki związane z istnieniem „szarej strefy” to: - zaniżanie faktycznego PKB, - zaniżanie faktycznej stopy życiowej, - zaniżanie faktycznego bezrobocia i inwestycji, - zawyżanie faktycznych wskaźników nierówności i nędzy, - spadek zaufania do instytucji państwowych, - deficyt budżetowy, - ograniczenie możliwości finansowania sfery socjalnej i budżetowej, - nieuczciwa konkurencja, - nieformalna akumulacja kapitału jako element zjawisk elitaryzacyjnych, towarzyszących także istnieniu „szarej strefy”, - konsekwencje etyczne i kulturowe. Temat artykułu stanowiły głównie skutki inflacyjne, choć trudno jednoznacznie w formie skwantyfikowanej zestawić konsekwencje anty- i proinflacyjne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9631
ISBN: 83-226-0724-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowakowski_szara_strefa_a_inflacja_w_gospodarce.pdf704,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons