Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9635
Title: Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 r.)
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Biblioteki Szkół Wyższych; konferencja; Ogólnopolska Konferencja Naukowa; sprawozdanie
Issue Date: 2016
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, Nr 3 (22) (2016), s. 187–196
Abstract: „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która już po raz piąty została zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Informacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (IDiI UJK). Obrady toczyły się w dniach 25–26 kwietnia 2016 r. z udziałem pracowników naukowych i bibliotekarzy, reprezentujących ośrodki akademickie oraz biblioteki z Polski i Ukrainy. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i pogłębienie refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w dziedzinie bibliologii i komunikowania społecznego, a także miejsca technologii informacyjnych w procesie upowszechniania kultury. (fragm. tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9635
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Piata_Ogolnopolska_Konferencja.pdf473,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons