Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9651
Title: Alfred Jewel and the Old English "Solomon and Saturn" dialogues : wisdom and chaos in the Old English gnomes
Authors: Borysławski, Rafał
Keywords: poezja staroangielska; teksty gnomiczne; wczesnośredniowieczne dialogi poetyckie
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Dziedzic, M. Nitka (red.), "Fire and ice : the dialectic of order and chaos" (S. 24-38). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem rozważań zawartych w artykule są kwestie związane z mądrością przynoszącą władzę nad dyskursem, pojawiające się w niezwykle hermetycznych staroangielskich dialogach poetyckich, znanych jako „Rozmowy Salomona z Saturnem” i zachowanych w rękopisie Cambridge Corpus Christi. Oba teksty, skomponowane w popularnej we wczesnym średniowieczu formie dysputy pomiędzy królem Salomonem i wątpiącym w jego słowa Saturnem, wydają się celowo chaotyczne i niejasne. Niejasność i chaotyczność owej dysputy może stanowić jednak specyficzną strategię poetycką, która przejawia się również w innych staroangielskich tekstach gnomicznych. Zasadą nie jest tu jasność wywodu, ale właśnie jego zagadkowość, zgodnie z jedną z gnomicznych sentencji zawartych w anglosaskich „Maksymach”: sod bid switolost, „prawda jest złudna”. Dychotomia pomiędzy wiedzą i niewiedzą jest w nich przedstawiona na podstawie chrześcijańskiej filozofii poczucia doniosłości tego, co nieokreślone. Staroangielskie teksty gnomiczne przedstawiają zatem prawdziwą wartość mądrości jako istniejącą dzięki jej przeciwieństwom, czyli niewiedzy i tajemnicy. Analiza wczesnośredniowiecznych dialogów poetyckich, podjęta w artykule, zawiera również odniesienia do innych staroangielskich tekstów gnomicznych, a jej punkt wyjścia to pochodzący z IX wieku przedmiot, tzw. klejnot króla Alfreda. Postać, którą on przedstawia, jest odczytana w artykule jako symboliczny wizerunek wzajemnego przenikania się chaosu i porządku w staroangjelskiej poezji gnomicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9651
ISBN: 978-83-226-1726-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boryslawski_Alfred_Jewel_and_the_Old_English.pdf855,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons