Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9665
Title: Романтични следи в прочита: "Посланието на Пан Cogito" на Збигнев Херберт
Other Titles: Romantični sliedy v pročita: "Poslanieto na Pan Cogito" na Zbigniev Herbert
Romantyczne tropy do lektury "Przesłania Pana Cogito" Zbigniewa Herberta
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: "Посланието на Господ Когито"; Збигнев Херберт; интерпретацията; романтични традицията; "Przesłanie Pana Cogito"; Zbigniew Herbert; interpretacja; tradycja romantyczna
Issue Date: 11-Jul-2018
Citation: Литературен вестник, God. 27, 11-17.07. (2018), s. 29-30
Abstract: Авторът на проекта се противопоставя на тезата на С. Barańczak, че "Посланието на Cogito" на Zbigniew Herbert е "със сигурност едно от малкото истински популярни съвременни полски стихотворения", с скромно, за това мнение, литературно приемане на поемата от Z. Herbert. Феноменът на популярност, извън кръга на професионалните интерпретации, насочва вниманието към възможната романтична следа в интерпретацията, оправданието за възприемането на автора на поемата като пророк. В случая с "Посланието на Господ Когито", поетията на Мицкевич и традицията на Словацки, в представената презентация, съставляват основните романтични интертексти, които в същото време позволяват по-добро улавяне на риторичното намерение и интелектуалната конструкция на поемата. Четката актуализация на романтичните теми подчертава тревожния тон на творчеството на Хърбърт, насочва вниманието към изразителността на изразяване и реториката на текста.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9665
ISSN: 1310-9561
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Romanticni_sliedy_v_procita.pdf632,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.