Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/968
Tytuł: Luminescence properties of palladium(II) phenanthroline derivative coordination compounds
Autor: Maroń, Anna
Nycz, Jacek E.
Machura, Barbara
Małecki, Jan Grzegorz
Słowa kluczowe: palladium(II) coordination compounds; phenanthrolines; crystal structure; photoluminescence
Data wydania: 2016
Wydawca: Wiley
Źródło: ChemistrySelect, Vol. 1, iss. 4 (2016), s. 798-804
Abstrakt: A series of [PdCl2(L)] and [PdCl2(PPh3)(L)] coordination compounds, where L=4,7-dichloro-5-fluoro-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, 4,7-dichloro-2,5,9-trimethyl-1,10-phenanthroline and 4,7-dichloro-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, were synthesized and characterized by spectroscopic methods. The molecular structures of the coordination compounds were determined by X-ray crystallography. The ligands and the coordination compounds exhibit photoluminescence in the solutions. At 77 K both phenanthroline compounds and their palladium(II) coordination compounds reveal phosphorescence. The emissive active excitations have mixed intraligand/ligand-to-ligand charge transfer with admixture of metal-to-ligand charge transfer character. Furthermore, in the case of the chloride coordination compounds of the [PdCl2(L)] formula, the halide-to-metal charge transfer transitions plays role in the excitation processes. The role of PPh3 ligand in the coordination sphere depends on the phenanthroline ligand. The excitations in the case of the [PdCl2(PPh3)(L)] compounds have the interligand character.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/968
DOI: 10.1002/slct.201600143
ISSN: 2365-6549
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maron_Luminescence_properties_of_palladium(II)_phenanthroline.pdf960,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons