Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9684
Title: Kwestia społecznego konstruowania bezradności
Authors: Kasperek, Andrzej
Keywords: bezradność; psychologia
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Zoll, Z. Gajdzica, M. Rembierz (red.), "Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej" (S. 61-72). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Istnieje pewna pokusa, której czasem trudno oprzeć się socjologowi. Przedstawiciele tej stosunkowo młodej dyscypliny naukowej od początku jej istnienia wydają się kuszeni urokiem symplicystycznej tezy socjologicznego determinizmu. Łącząc w sobie niejednokrotnie pasję naukowca z zapałem reformatora, zagłębiają się nie tylko w kwestię społecznej etiologii zachowań, lecz często nawet w sposób niezamierzony starają się usprawiedliwić te zachowania społecznym uwarunkowaniem. Słowem: tego typu etiologia spycha odpowiedzialność za ewentualną winę nie na samych przestępców, lecz na otoczenie, w którym wyrastali. Sukcesy i porażki zostają tym samym przypisane podmiotom socjalizacji, kręgom osób, w których badane jednostki miały szczęście (resp. nieszczęście) się obracać. Ten sposób myślenia można określić mianem „behawioryzacji” samej socjologii; człowiek zostaje wtedy zredukowany do istoty bezwiednie reagującej na podniety płynące ze środowiska społecznego. Trudno nie dostrzec w takim sposobie myślenia sporej dawki fatalizmu towarzyszącej socjologicznej refleksji w kategoriach determinizmu." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9684
ISBN: 8322614942
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasperek_Kwestia_spolecznego_konstruowania_bezradnosci.pdf675,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons