Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9718
Title: Zentrale Anliegen der christlichen Soteriologie im Denken Anselms von Canterbury
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: soteriologia; Anzelm z Canterbury; nauka o zadośćuczynieniu; soteriology; Anselm of Canterbury; theory of satisfaction
Issue Date: 2014
Citation: “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (t. 47, z. 1 (2014), s. 62-70)
Abstract: Soteriologia Anzelma z Canterbury ma za sobą silną historię oddziaływania. W artykule zwrócono uwagę na prawdopodobną główną przyczynę takiego stanu rzeczy. Jest nią próba ścisłego racjonalnego wyjaśnienia zbawczego działania Chrystusa. Wyjaśnienie to głęboko integruje w sobie najważniejsze elementy treściowe wiary Kościoła: radykalną i powszechną potrzebę zbawienia, jedność sprawiedliwości i miłosierdzia Boga, jedyność pośrednika zbawienia. Elementy te zachowują swą ważność także we współczesnym, pluralistycznym wyrazie wiary w odkupienie, stąd nauka Anzelma nadal może zachować swą inspirującą siłę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9718
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Zentrale_Anliegen_der_christlichen_Soteriologie.pdf865,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons