Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawelec, Dariusz-
dc.date.accessioned2019-07-16T08:38:54Z-
dc.date.available2019-07-16T08:38:54Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationKresy, nr 15 (1993), s. 230-234pl_PL
dc.identifier.issn0867-1125-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9731-
dc.description.abstractSzkic omawia zjawisko tzw. Pokolenia 76, znanego też pod nazwami: Nowe Roczniki, „nowa prywatność”, pokolenie Wspólności, jako fakt krytycznoliteracki, wyłaniający się z szeregu szkiców, manifestów, dyskusji oraz antologii. Analizując rozliczne kłopoty krytyków, badaczy i antologistów, z ustaleniem, kto w istocie i dlaczego współtworzy zjawisko definiowane jako pokolenie`76, prowokuje autora do postawienia tezy o historycznoliterackiej pustce tego pojęcia. Z punktu widzenia historyka literatury nic takiego, jak pokolenie`76 nie miało, zdaniem autora szkicu, w polskiej poezji miejsca. Obserwacja przejawów życia literackiego pozwala ujawnić związki wyraźnie zachodzące między tekstami tych starszych (Pokolenie 68) i tych, nieznacznie, młodszych przedstawicieli tego samego w gruncie rzeczy pokolenia. Pewne znaczenie integrujące - również w perspektywie pokoleniowej socjologii - będą tu miały wydarzenia Sierpnia 1980 roku oraz doświadczenie stanu wojennego. Autor szkicu demonstruje także związki międzytekstowe, które ujawniają się na poziomie stylistyki. Autorzy urodzeni na początku lat pięćdziesiątych (m.in.. Bronisław Maj, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak, Jan Polkowski), a debiutujący w drugiej połowie lat siedemdziesiątych posługują się tym samym, co uczestnicy okresu „burzy i naporu”, katalogiem słów-kluczy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectPokolenie 76pl_PL
dc.subjectPokolenie 68pl_PL
dc.subjectNowa Falapl_PL
dc.subjectNowe Rocznikipl_PL
dc.subjectBronisław Majpl_PL
dc.subjectJan Polkowskipl_PL
dc.subjectTomasz Jastrunpl_PL
dc.subjectAntoni Pawlakpl_PL
dc.subjectStanisław Barańczakpl_PL
dc.subjectpokolenie literackiepl_PL
dc.titleCzy istnieje pokolenie 76? : [współczesna poezja]pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.referencesAnkieta pokoleniowa. „Nowy Wyraz” 1980, nr 4; Balcerzana E., Poezja jako samopoczucie (pokolenie`76) „Teksty Drugie” 1990, nr 1; Barańczak S., Etyka i poetyka. Paryż 1979; Barańczak S., Przed i po. Londyn 1988; Barańczak S., Poezja, prywatność, pupa pokoleniowa, plus parę pomniejszych problemów. W: idem: Książki najgorsze. Poznań 1990; Chojnacki R., Od `mówienia wprost` do `nowej prywatności` Warszawa 1984; Chrzanowski M., Próg możliwości. Warszawa 1982; Debiuty poetyckie 76. Warszawa 1977; Dopart B., Pokolenie połowy lat siedemdziesiątych. „Student” 1977, nr 6; Drzewucki J., Czy jest dzisiaj możliwe pokolenie literackie? W: idem: Chaos i konwencja. Kraków 1988; Kisiel M., Strategia i poetyka Nowej Fali. Zarys problemu. W: Wokół 1968 roku. Katowice 1992; „Nowa prywatność”. Dyskusja. „Punkt” 1978, nr 2; Nyczek T., Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół pokolenia`68. Londyn 1985; Pawelec D., Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68. Gliwice 1990; Pawelec D., To jest poezja - wiersze Jana Polkowskiego. “Student”1988, nr 11; Pawelec D., Na skrzyżowaniu - wiersze Tomasza Jastruna. “Student” 1989, nr 9; Pawelec D., Okruchy śmierci - wiersze Antoniego Pawlaka. “Student” 1989, nr 18; Pawlak A., Czy będziecie niszczyć epigonów? „Student” 1975, nr 11; Paźniewski W., Piskor S., Sławek T.,Szuba A., Spór o poezję. Kraków 1977; Peyre H., Pokolenia literackie. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. T. III; Poeta jest jak dziecko. Nowe Roczniki. Wyb. i oprac. M. Chrzanowski, Z. Jerzyna, J. Koperski. Warszawa 1987; Pokolenie, które wstępuje. Dyskusja. „Integracje” 6, 1979; Stabro S., Czy nowy katastrofizm. „Student” 1973, nr 1; Stabro S., Stare nieporozumienia w nowym stylu. „Życie Literackie” 1973, nr 23; Tokarz B., Poetyka Nowej Fali. Katowice 1990; W stronę wiersza. Warszawa 1984. Wróblewski B., Wydziedziczenie i kompleksy. Lublin 1985; Waśkiewicz A. K., Ósma dekada. O świadomości poetyckiej „nowych roczników”. Wrocław 1982; Wróblewski B., Wydziedziczenie i kompleksy. Lublin 1985; Wyka K., Pokolenia literackie. Kraków 1977; Zawistowski W., Głos w dyskusji o młodzieży. „Student” 1979, nr 22;pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Czy_istnieje_pokolenie_76.pdf525,44 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.