Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9749
Title: Problem "telos" człowieczeństwa w fenomenologii Edmunda Husserla
Authors: Łaciak, Piotr
Keywords: Edmund Husserl; fenomenologia; człowieczeństwo
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Bańka (red.), "Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu : materiały z sesji naukowej, Katowice - Wisła, 11-14 maja 1998 r." (S. 53-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jednym z podstawowych problemów Husserlowskiej fenomenologii jest stosunek między człowiekiem a podmiotowością transcendentalną. Nabiera on szczególnego znaczenia na tle sporu między antropologizmem a fenomenologicznym transcendentalizmem. O ile antropologizm we wszystkich swych historycznych postaciach funkcję stanowienia fundamentu filozofii przypisuje antropologii bądź psychologii, czyli naukom traktującym o konkretnym, wewnątrzświatowym bycie, jakim jest człowiek, o tyle transcendentalizm w postaci fenomenologicznej za punkt wyjścia wszelkiego filozofowania obiera czystą, pozaświatową świadomość, przeciwstawioną człowiekowi jako części świata. Pomimo tego przeciwstawienia Husserl zawsze akcentował głęboką jedność Ja człowieczego, światowego i Ja transcendentalnego, pozaświatowego, twierdząc, że to podwojenie Ja nie oznacza dwoistości ontologicznej. (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9749
ISBN: 83-226-0880-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laciak_Problem_telos_czlowieczenstwa.pdf772,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons