Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9755
Tytuł: "Testament mój" Józefa Łobodowskiego, czyli o korzyściach szkolnej interpretacji poezji
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: lekcje języka polskiego; interpretacja poezji; znaczenie interpretacji
Data wydania: 2000
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Anna Opacka (red.) "Interpretacje i szkoła" (S. 87-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Znaczenie interpretacji w procesie kształcenia literackiego już wcześniej było eksponowane przez dydaktyków i badaczy literatury. Podkreślano, że interpretacja uczy nie tylko kontaktu z dziełem literackim, jest narzędziem kształcenia przyszłych czytelników - świadomych odbiorców literatury, ale także wymaga praktycznego wykorzystania wiedzy, uczy myślenia, samodzielności badawczej i twórczego rozwiązywania problemów. Zalety te spowodowały, że interpretacja została uznana za „antidotum” na tradycyjne szkolne rozprawki historycznoliterackie, krytykowane za ich schematyczność, stereotypowość. Przeważającym argumentem na rzecz interpretacji jest fakt, że stwarza ona (przez szerokie konteksty, w których dzieło jest osadzane) możliwość wprowadzenia ucznia w kulturę i tradycję. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9755
ISBN: 83-226-0999-X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Testament_moj_Jozefa_Lobodowskiego.pdf1,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons