Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9761
Title: Postaci kobiece w dramatach Gerharta Hauptmanna
Authors: Krupińska, Grażyna
Keywords: literatura niemiecka; postaci kobiece; Gerhart Hauptmann; dramaty
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Szewczyk (red.), "Gerhart Hauptmann : w sześćdziesiątą rocznicę śmierci" (S. 11-26). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ulubionymi typami postaci kobiecych w męskiej literaturze niemieckojęzycznej przełomu wieków XIX i XX były bez wątpienia: femme fatale, czyli kobieta fatalna, demoniczna, która przynosi mężczyźnie zgubę, łamie mu serce i życie; femme enfant, kobieta-dziecko, wodząca w swej niewinności mężczyzn na pokuszenie, oraz postać kobiety zamężnej, często fizycznie i psychicznie słabej, chorej na ciele i na duszy (to typ kobiety kruchej, delikatnej, tzw. femme fragilef. Wszystkie te postaci zawierają w sobie element destrukcyjny, niebezpieczny - przede wszystkim dla mężczyzny. Ich powstanie jest konsekwencją postępującej w XIX wieku w zawrotnym tempie industrializacji i technizacji, które z kolei spowodowały gwałtowne zmiany we wszystkich obszarach życia. W szczególności dotyczy to rodziny. Rola kobiety nie ogranicza się już tylko do bycia żoną i matką. Wiele kobiet dąży do samorealizacji, kształci się, podejmuje pracę zarobkową.(fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9761
ISBN: 978-83-226-1634-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krupinska_Postaci_kobiece_w_dramatach.pdf797,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons