Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9763
Title: Dlaczego warto czytać Cortazara w gimnazjum?
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: literatura iberoamerykanska; eksperyment literacki; propozycje dydaktyczne
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Opacka (red.), "Interpretacje i reforma" (S. 56-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W szkole prezentujemy (z konieczności) jedynie ograniczony fragment literatury, dlatego niezwykle ważny jest właściwy dobór tekstow. Od niego bowiem w znacznej mierze zależy, czy nauczycielowi uda się przekonać uczniów, że lektura może być wartością wzbogacającą ich życie. Na decyzję o zamieszczeniu jakiegoś utworu w podręczniku wpływają przede wszystkim: przyjęta koncepcja pedagogiczna, założone cele, odgórne wskazania (podstawa programowa, standardy wymagań itp.). Nie można jednak zapominać o argumentach merytorycznych, ktore pozwalają nazwać dany tekst „wartościowym”, „znaczącym”, przemawiają za jego obecnością w podręcznikach. Pytania o dydaktyczne i merytoryczne motywy zamieszczenia utworów pisarzy Ameryki Łacińskiej w podręcznikach są szczególnie istotne. Literatura iberoamerykańska jest bowiem „obca” (nie tylko z nazwy) współczesnym nastolatkom. Propozycja czytania w gimnazjum utworów Cortazara, Borgesa czy Paza może być zaskakująca, lecz (jak sądzę) — w pełni uzasadniona. [fragm. Tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9763
ISBN: 83-226-1178-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Dlaczego_warto_czytac_Cortazara.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons