Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9764
Title: Ludowa wizja świata i człowieka w dorocznych praktykach obrzędowych na terenie Śląska Cieszyńskiego (na przykładzie Wisły)
Authors: Marcol, Katarzyna
Keywords: Śląsk Cieszyński; Wisła; kultura; obrzędy; tradycja
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Danel-Bobrzyk, J. Uchyła-Zroski (red.), "Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu" (S. 95-101). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Słowa Bronisława Malinowskiego — etnologa, socjologa, antropologa społecznego i teoretyka kultury — mogą być mottem nie tylko mojego referatu, ale też wszystkich wygłoszonych przede mną rozpraw. Zdajemy sobie bowiem sprawę z nieocenionej roli tradycji, rozumianej jako całokształt związków teraźniejszości z przeszłością, jesteśmy przywiązani do przekazywanych z pokolenia na pokolenie duchowych dóbr i cenimy sobie najdrobniejsze pozostałości nie istniejących już dzisiaj zachowań kulturowych.(fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9764
ISBN: 83-226-1270-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcol_Ludowa_wizja_swiata.pdf458,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons