Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9769
Title: Wprowadzenie
Authors: Sławek, Tadeusz
Wilkoń, Aleksander
Keywords: Tadeusz Sławek; "Genius loci" w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol : szkice komparatystyczne"; Aleksander Wilkoń
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Sławek, A. Wilkoń, Z. Kadłubek (red.), "Genius loci" w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol : szkice komparatystyczne" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Studia zebrane w przedstawianym Czytelnikowi tomie są owocem zainteresowania przestrzenią niejako zwykłym „pojemnikiem”, w którym upływa życie człowieka, lecz jako podstawowym ontologicznym żywiołem, bez którego nasze bytowanie nie byłoby możliwe. Chodzi zatem najpierw o to, by — nim zajmiemy się tym czy innym konkretnym miejscem — odnowić poczucie wagi i znaczenia przestrzeni jako siły kształtującej emocjonalne i racjonalne sposoby konstruowania egzystencji[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9769
ISBN: 978-83-226-1674-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Wprowadzenie.pdf254,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons