Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9770
Title: "Vedi Napoli, e poi muori!" : Neapol i "genius loci"
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Neapol w literaturze; Włochy w literaturze
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Sławek, A. Wilkoń, Z. Kadłubek (red.), "Genius loci" w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol : szkice komparatystyczne" (S. 82-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Neapol istnieje tylko w dialogu z morzem. Pisać o Neapolu oznacza nieuchronną konieczność pisania o morzu, z którego Neapol się wyłania. Nim wyruszył z Neapolu do Ziemi Świętej, Juliusz Słowacki pożegnał stolicę Kampanii apostrofą, w której genealogia Neapolu przypomni Hezjoda i grecką teogonię, a przyszły los miasta zostanie nakreślony ciemną katastroficzną kreską[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9770
ISBN: 978-83-226-1674-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Vedi_Napoli_e_poi_muori.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons