Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/978
Tytuł: Czym jest gotowość komunikacyjna? : studium przypadku bliźniaczek z opóźnionym rozwojem mowy
Autor: Chmiel, Aneta
Słowa kluczowe: Rozwój mowy bliźniąt; Gotowość komunikacyjna
Data wydania: 2013
Źródło: K. Węsierska, A. Podstolec (red.), "W świecie logopedii. T. 2, Studia przypadków" (S. 49-72). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the paper is to describe the case study of two twin sisters with speech delays based on the observations and experiments conducted in the form of the prepared tasks. The author focuses on the children’s interaction skills and characterizes their speech taking into consideration the speech quality, quantity as well as the problems encountered by the children in the process of communication. The study reveals the level of communicative competence represented by the girls, as well as their sociolinguistic skills. The article finally attempts to define the concept of “readiness to communicate”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/978
ISBN: 9788322621783
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chmiel_Czym_jest_gotowosc_komunikacyjna.pdf625,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons