Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9790
Title: Regionalizm w programach nauczania geografii
Authors: Hibszer, Adam
Keywords: regionalizm; geografia; nauczanie geografii; programy nauczania
Issue Date: 1998
Publisher: Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Citation: M. Rzętała, T. Szczypek (red.), "Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego : 47. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. [T.] 2, Referaty, komunikaty, postery" (S. 202-203). Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Abstract: "W ostatnich latach w różnych sferach życia zauważyć można wzrost zainteresowania problematyką lokalną i regionalną. Coraz częściej dostrzega się potrzebę powrotu do własnych korzeni, do utożsamiania się z miejscem, w którym się żyje. Odrodzenie idei regionalizmu ma miejsce także w edukacji szkolnej. Świadczą o tym liczne opracowania zamieszczane w literaturze metodycznej, m.in. na łamach .Geografii w Szkole* oraz serie podręczników regionalnych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9790
ISBN: 8387431052
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hibszter_Regionalizm_w_programach_nauczania_geografii.pdf348,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons