Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9798
Title: Слова, обозначающие культурно маркированные реалии, в составе русских фразеологизмов и их эквиваленты в испанском языке
Other Titles: Slova, oboznacausie kul'turno markirovannye realii, v sostave russkih frazeologizmov, i ih ekvivalenty v inspanskom azyke
Wyrazy oznaczające realia charakterystyczne dla kultury narodu we frazeologizmach rosyjskich i ich odpowiedniki w języku hiszpańskim
Authors: Straś, Ewa
Keywords: język rosyjski; język hiszpański; frazeologizmy; gramatyka porównawcza
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, P. Czerwiński (red.), "Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym" (S. 105-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zestawienie frazeologizmów rosyjskich zawierających składniki o specyfice narodowej z ich odpowiednikami hiszpańskimi uwidacznia różnice w motywacji semantycznej frazeologizmów w porównywanych językach, co wynika z odmiennych tradycji kulturowych i historii narodów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9798
ISBN: 832261246X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stras_Slova_oboznacausie_kulturno.pdf574,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons