Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/982
Tytuł: Zastosowanie "Lidcombe Program" w terapii jąkającego się dziecka w wieku przedszkolnym
Autor: Węsierska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Jąkanie u dzieci; Interwencja logopedyczna; Lidcombe Program
Data wydania: 2013
Źródło: K. Węsierska, A. Podstolec (red.), "W świecie logopedii. T. 2, Studia przypadków" (S. 135-156). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article provides the description and analysis of the case of a preschool child suffering from stammering who was provided with the Lidcombe Program. The author describes the theoretical aspects of this particular speech disorder and presents the structure of the therapy based on this particular therapeutic tool. The article emphasizes that the Lidcombe Program’s effectiveness has been empirically proven. Taking into consideration her own therapeutic experiences, the author describes the stages of the Lidcombe Program therapy for a stammering child. Both positive and negative aspects of the program are indicated within this paper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/982
ISBN: 9788322621783
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesierska_Zastosowanie_Lidcombe_Program_w_terapii_jakajacego_sie_dziecka.pdf500,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons