Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9844
Title: Afrahat - Mowa XVIII - "Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości (Demonstratio XVIII: "Adversus Iudaeos de virginitate et sanctitae, PSyr 1, 817-844)
Authors: Afrahat
Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości
Issue Date: 2017
Citation: "Vox Patrum" (T. 68 (2017), s. 593-604)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9844
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afrahat_Mowa_XVIII.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons