Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9852
Title: Husserl a podstawowe pytanie metafizyki
Authors: Łaciak, Piotr
Keywords: fenomenologia; istnienie świata; pytanie „dlaczego?”; racja dostateczna; konstytucja transcendentalna
Issue Date: 2017
Citation: "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" (R. 26, nr 3 (2017), s. 181- 196)
Abstract: Artykuł omawia Husserlowską fenomenologię z punktu widzenia pytania metafizycznego, rozumianego w nawiązaniu do pytania Leibniza: „dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”. W fenomenologii pytanie to ma swe źródło w doświadczeniu możliwości unicestwienia świata. Świat istnieje, ale nie można wykluczyć możliwości nieistnienia świata, ponieważ świat nie musi istnieć i wymaga stałego potwierdzania w dalszym przebiegu doświadczenia. W tym kontekście Husserl zaznacza, że istnienie świata okazuje się faktem irracjonalnym i ten irracjonalny fakt jako kwestia zdziwienia jest przedmiotem metafizyki. Według Husserla, to, że świat istnieje, oznacza, że świat stale konstytuuje się w subiektywności. Konstytucja świata nie wynika jednak z istoty subiektywności i jest przypadkowa. W konsekwencji, świat nie może istnieć bez konstytuującej subiektywności, ale subiektywność nie jest racją dostateczną istnienia świata. Pytanie: „dlaczego świat istnieje?” sprowadza się zatem do pytania: „dlaczego świadomość konstytuuje świat?”, a irracjonalny fakt istnienia świata odpowiada irracjonalnemu faktowi konstytucji świata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9852
ISSN: 1230–1493
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laciak_Husserl_a_podstawowe_pytanie_metafizyki.pdf505,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons