Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9887
Title: Wychowanie przez poezję
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: wychowanie; poezja; historia literatury; krytyka literatury; podręcznik akademicki; literatura dla młodzieży; literatura polska
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 1" (S. 215-238). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Literatura ukierunkowana ku dziecku może ukazywać drogi rozwiązania trudnych sytuacji, jeśli uruchomi szereg psychologicznie uzasadnionych prawidłowości odbioru. Istotnym momentem staje się poszukiwanie osobistych konotacji, odwoływanie się do asocjacji tkwiących w doświadczeniu, w dziecięcych oczekiwaniach. Tekst poetycki skierowany ku dziecięcemu odbiorcy winien być zatem odniesiony do czytelnika, jego świata i zgodny z jego punktem widzenia. Takie przedstawienie wizji literackiej — z pozycji dziecka, które z zainteresowaniem i zdziwieniem przygląda się otaczającemu je światu, Roger Caillois określił mianem „paidii”. (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9887
ISBN: 9788322617144
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Wychowanie_przez_poezje.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons