Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9892
Title: Reforma Senatu w Hiszpanii
Authors: Iwanek, Jan
Keywords: socjologia; księga pamiątkowa; Janusz Sztumski; reforma senatu; Hiszpania
Issue Date: 1997
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Iwanek (red.), "Ludzie - instytucje - idee" (S. 98-111). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "Po prawie dwudziestu latach funkcjonowania systemu demokratycznego w Hiszpanii trwa ożywiona dyskusja wokół niektórych problemów ustrojowych, a w szczególności tych związanych z autonomią regionalną. Z jednej strony zagadnienie to wiąże się z samodzielnością wspólnot autonomicznych, zaspokajaniem ich aspiracji politycznych, gospodarczych i kulturowych, z drugiej jednak musi wywoływać dyskusje wokół kompetencji i wzajemnych stosunków pomiędzy władzami centralnymi a instytucjami wspólnotowymi. W kręgu zainteresowania pozostaje przede wszystkim druga izba parlamentarna — Senat — która zgodnie z postanowieniami konstytucji ma spełniać funkcje reprezentacji terytorialnej. Postulat reformy Senatu, formułowany od lat, trzeba zaliczyć do najbardziej ważnych zagadnień ustroju państwa." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9892
ISBN: 8322607156
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Reforma_senatu_w_Hiszpanii.pdf850,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons