Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9907
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWojcieszyńska, Danuta-
dc.contributor.authorGuzik, Urszula-
dc.contributor.authorJaroszek, Piotr-
dc.date.accessioned2019-07-22T05:43:35Z-
dc.date.available2019-07-22T05:43:35Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationInżynieria i Ochrona Środowiska, 2009, nr 3, s. 173-184pl_PL
dc.identifier.issn1505-3695-
dc.identifier.issn2391-7253-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9907-
dc.description.abstractKwas galusowy należy do grupy roślinnych związków zwanych polifenolami. Związek ten występuje w roślinach w postaci wolnej i związanej w estrach. Rozkład GA zachodzi zarówno w tlenowych, jak i beztlenowych warunkach, a główną rolę w jego degradacji od-grywają mikroorganizmy. Kluczowymi enzymami tlenowej degradacji GA są, należące do oksygenaz, dioksygenazy rozszczepiające, katalizujące rozpad pierścienia aromatycznego z udziałem tlenu. Tlenowa degradacja kwasu galusowego u bakterii może zachodzić szlakiem meta, inicjowanym przez dioksygenazę galusanową i 4,5-dioksygenazę protokatechową, lub szlakiem orto, zapoczątkowanym aktywnością 3,4-dioksygenazy protokatechowej. Produk-tami rozkładu GA stwierdzonymi u Pseudomonas putida są pirogronian i szczawiooctan. Rozkład GA z udziałem tlenu powiązany jest również ze szlakiem β-ketoadypinowym kwasu protokatechowego, którego końcowymi produktami są acetylo-CoA i bursztynylo-CoA. Stwierdzono także obecność tlenowej degradacji GA u grzybów. Głównymi związkami przejściowymi beztlenowej degradacji GA są floroglucyna oraz rezorcyna. Kluczowym produktem przejściowym w degradacji kwasu galusowego poprzez floroglucynę jest 3-hydroksy-5-ketoheksanian (HOHN). Rezorcyna, drugi produkt przejś-ciowy beztlenowej degradacji GA, powstaje z floroglucyny i pirogalolu przez dehydroksyla-cję. Związek ten może ulegać następnie redukcji z udziałem reduktazy rezorcynowej lub hydrolizie do kwasu 5-keto-2-heksenowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectKwas galusowypl_PL
dc.subjectBakteriepl_PL
dc.subjectDegradacjapl_PL
dc.titleMikrobiologiczny rozkład kwasu galusowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcieszynska_Mikrobiologiczny_rozklad_kwasu_galusowego.pdf801,76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons