Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9908
Title: Postwittgensteinowska estetyka analityczna
Authors: Sułkowska-Janowska, Mariola
Keywords: kantyzm; neokantyzm; Immanuel Kant; Ludwig Wittgenstein; filozofia
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Noras, D. Kubok (red.), "Między kantyzmem a neokantyzmem" (S. 112-129). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Współczesna filozofia, na której gruncie głoszą swoje skrajne, wysoko wyspecjalizowane, hieratyczne poglądy przedstawiciele różnych kierunków i szkól, sprawia wrażenie, że jakiekolwiek porozumienie między nimi nie jest możliwe. To samo da się powiedzieć o estetyce. Także tutaj notoryczna zmienność i niezgodność poglądów w zasadniczych kwestiach, jak również brak precyzji w odniesieniu do podstawowych pojęć i związanych z nimi twierdzeń wskazywać mogą na poznawczą jatowość i metodologiczną niekompetencję estetyki. Znalezienia remedium na zaistniały stan podejmują się na sobie właściwy sposób przedstawiciele postwittgensteinowskiej estetyki analitycznej. Analityczne podejście do danego twierdzenia estetycznego orzekającego prawdziwie (lub fałszywie) o jakimś przedmiocie, że jest piękny, zakłada, po pierwsze, naszą wiedzę o tym, co znaczy, że coś jest piękne, po drugie zaś, że jakkolwiek rozumiemy tę kwalifikację piękna, dany przedmiot ją ma (lub nie)’." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9908
ISBN: 8322611870
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sulkowska-Janowska_Postwittgensteinowska_estetyka_analityczna.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons