Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9909
Title: Teoria dwóch światów : Lask a Hartmann
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: kantyzm; neokantyzm; Immanuel Kant; filozofia; Emil Lask; Nicolai Hartmann
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Noras, D. Kubok (red.), "Między kantyzmem a neokantyzmem" (S. 93-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Podstawowym założeniem kantyzmu jest dualistyczne rozumienie rzeczywistości, co więcej - można rzec, iż dualizm ten stanowi jego istotę. Mamy więc w myśli autora Krytyki czystego rozumu rozróżnienie zmysłowości i intelektu, receptywności i spontaniczności, a w konsekwencji także zjawiska i rzeczy samej w sobie. Cała filozofia pokantowska ujawnia jeszcze inny problem, który w koncepcji samego Kanta nie istnieje, a który wyraźnie pokazuje Konstanty Bakradze. „Jak się okazuje - pisze on - ze stanowiska Kanta nie można wyjaśnić faktu poznania filozoficznego. Logika matematyki i matematycznego przyrodoznawstwa, którą usiłował przedstawić Kant w Krytyce czystego rozumu, nie mogłaby rozwiązać wszystkich zagadnień teoriopoznawczych, nawet gdyby była słuszna." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9909
ISBN: 8322611870
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Teoria_dwoch_swiatow.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons