Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/991
Tytuł: Synthesis, characterization and molecular structure of Pd(II) complex containing the methyl-hemiacetal form of isonicotinaldehyde
Autor: Małecki, Jan Grzegorz
Zwoliński, P.
Słowa kluczowe: Palladium(II); 4-Pyridinecarboxaldehyde-methylhemiacetal; Thiocyanate; Electronic structure; DFT calculations; Fluorescence
Data wydania: 2012
Źródło: Polyhedron, 39 (2012) 85–90
Abstrakt: The paper presents a combined experimental and computational study of a new Pd(II) complex containing thiocyanate and pyridine hemiacetal ligands. The complex was studied by IR, 1H NMR, UV–Vis spectroscopy and X-ray crystallography. Electronic structure of the complex has been calculated with the density functional theory (DFT) method. The spin-allowed electronic transitions of the complex have been calculated with the time-dependent DFT method and the UV–Vis spectrum has been discussed on this basis. The luminescence properties of the complex have been examined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/991
DOI: 10.1016/j.poly.2012.03.025
ISSN: 0277-5387
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malecki_Synthesis_characterization_and_molecular_structure_of_Pd(II)_complex.pdf681,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons