Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9910
Title: "Obowiązkowe" i "nadobowiązkowe" lektury Janusza II Radziwiłła w czasie jego nauki w liceum słuckim i podczas zagranicznych studiów
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: biblioteki i edukacja; literatura dla młodzieży; czasopisma dla dzieci; książki i czytanie; Janusz II Radziwiłł; lektury
Issue Date: 1996
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha (red.), "Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji" (S. 22-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Książę na Birżach i Dubinkach, utrwalony w Potopie Henryka Sienkiewicza jako szczególnie negatywny bohater, pertraktujący ze Szwedami, jest dostrzegany w powszechnej opinii w roli niefortunnego polityka i zdrajcy. Ta „etykieta” przysłania inne sfery działalności Janusza II, jego poziom intelektualny, zainteresowania kulturalne czy czytelnicze. W pracach, nie tylko historyków, pojawiają się lekceważące określenia Radziwiłła, np. Tadeusz Chrzanowski w książce Wędrówki po Sarmacji europejskiej scharakteryzował magnata birżańskiego, opisując jego portret, jako .jajogłowego, ryżowatego zdrajcę”1. W XVII wieku opinie o wojewodzie wileńskim nie były tak jednoznacznie negatywne. Wręcz odwrotnie, Jean de Labourer, towarzyszący królowej Marii Ludwice, podziwiał erudygę Radziwiłła, jego wspaniałe opanowanie języka francuskiego czy wreszcie duże obycie towarzyskie1 2. Nie wdając się w problemy weryfikacji ocen Janusza II, można jednak wskazać te sfery działalności magnata, które ukazują go w innym, bardziej korzystnym świetle." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9910
ISBN: 8322606818
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_Obowiazkowe_i_nadobowiazkowe_lektury.pdf873,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons