Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9912
Title: "Vulnus" : przepaść i tożsamość
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: Śląsk; Ślązacy; Górny Śląsk; tożsamość etniczna; vulnus
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Kalaga (red.), ""My som tukej" : kilka szkiców o przestrzeniach Śląska" (S. 36-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tożsamość Ślązaków - to rana. Ślązacy to ludzie zranieni. W pewnym sensie tożsamość każdego człowieka to rana. Ale najczęściej za każdym człowiekiem stoi jakaś armia, która dostojnie „potwierdza" jego tożsamość, godność, prawa, przywileje, sankcjonuje okrucieństwo, bezwstyd. Ślązacy nie mają nic z tych rzeczy. Tożsamość ich ma zatem wymiar jakiejś kategorii egzystencjalnej, zwróconej wyłącznie do środka, potwierdzanej w głębi jestestwa, a nie na sztandarze o takim lub innym kolorze lub we łzach podczas mniej lub bardziej skocznego hymnu. Z rany jednak - nawet przepastnej, rany bolesnej i rwącej - jeśli posłuchać Nietzschego i starego poety rzymskiego - ogromna siła. Z rany - męstwo. Z rany - moc autokreacji. Im bardziej boli, tym silniejszy jest człowiek. Tym silniejsza tożsamość Ślązaków, wschodząca tożsamość." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9912
ISBN: 832261411X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Vulnus_przepasc_i_tozsamosc.pdf376,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons