Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9922
Tytuł: Enigmonim jako forma oznaczania autorstwa w książce staropolskiej
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: książki artystyczne; edytorstwo; sztuka wydawnicza; książka staropolska; enigmonim
Data wydania: 1990
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Ocieczek (red.), "O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych" (S. 44-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the essay an attempt has been made to interprete the functioning of enigmonims or versified author’s riddles, in the old book. On the examples taken from the files of The Dictionary of Pseudonyms of Polish Writers (in the collection of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw) the rhymed cryptonyms were shown of the authors of the 17th and the 18th c. — little known creators, translators and panegyrists. They put their encoded personal data on the front covers or at the end of the books. Enigmonims functioned as independent cryptonyms or together with other pseudonyms, they indirectly defined the author. Versified riddles giving data about the name and often also about the profession or beliefs of the author, fulfilled, first of all, advertising and folk functions in the old prints.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9922
ISBN: 8322603061
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Enigmonim_jako_forma_oznaczania_autorstwa_w_ksiazce.pdf1,15 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons