Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9937
Title: Teofylakta uzasadnienie "Wyjaśnienia do Ewangelii Marka"
Authors: Czarnuch, Monika
Keywords: Teofylakt z Ochrydy; Ewangelia Marka; komentarze bizantyjskie; hermeneutyka biblijna; heophylact of Ohrid; Gospel of Mark; byzantine commentaries; biblical hermeneutics
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 46, nr 2 (2013), s. 292-302
Abstract: Starożytne podejście do Ewangelii Marka opierało się na przekonaniu, że jej autor streścił pierwszą Ewangelię, czyli Mateusza. Z tego powodu ojcowie Kościoła ograniczali się do komentowania dłuższej Ewangelii. Teofylakt z Ochrydy, jako pierwszy w języku greckim, napisał wyjaśnienie do Ewangelii Marka po tym, jak skomentował pierwszą Ewangelię. Przedmowa do tego wyjaśnienia ukazuje powody do wyjaśniania tych Ewangelii osobno. Biskup Ochrydy odwołuje się do biblijnych wizji czterech istot (Ez 1,5-6.10; Ap 4,6-7). Symbolika istot, według niego, oznacza różną zawartość Ewangelii, które wymagają oddzielnych komentarzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9937
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarnuch_Teofylakta_uzasadnienie.pdf867,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons