Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŚwiątkiewicz, Wojciech-
dc.date.accessioned2019-07-23T05:37:57Z-
dc.date.available2019-07-23T05:37:57Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationW. Świątkiewicz (red.), "Region and regionalism : culture and social order" (S. 60-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn83-226-0566-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9951-
dc.description.abstractPodział na “swoich” i “obcych” jest jednym z podstawowych kryteriów podziałów społecznych, właściwych nie tylko rzeczywistości makrostrukturalnej, ale sięgających również głęboko w struktury mentalności jednostkowej sterującej procesami życia codziennego. W obrębie społeczności “swoich” umacniają się: więź, integracja, spójność i solidarność zogniskowane wokół wspólnoty symboli, wartości, norm i wypływających z nich wzorów zachowań. Złożone i różnorodne systemy sankcji upowszechniają konformizm zachowań, a “strach” przed “wstydem” wywołanym odmiennością, innością wzmacnia przekonanie o oczywistości i naturalności grupowej definicji normalności oraz daje poczucie bezpieczeństwa wynikającego ze wspólnego zaspokajania potrzeby afiliacji społecznej. Do społeczno-kulturowej specyfiki Górnego Śląska można zaliczyć trwałą obecność grup społecznych, między którymi stosunki układają się nie tylko na zasadzie wspólnoty, ale i rozdzielności wartości. Ważne znaczenie w sposobach postrzegania i opisu społecznego świata odgrywają kryteria identyfikacji etnicznej i regionalnej, uwikłane w szerszy kontekst polityczny, religijny, gospodarczy i kulturowy. Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji, na podstawie badań empirycznych, współcześnie występujących podziałów społecznych, modelowanych własnościami kulturowymi różnych grup społecznych mieszkańców regionu. W konstruowanych obrazach rzeczywistości społecznej, w których wyraźnie zostały odnotowane podziały na “swoich” i “obcych”, wyodrębniono cztery struktury znaczeniowe: 1) postrzeganie różnic etnicznych, 2) definicje międzygrupowych stosunków społecznych, 3) treści tworzące kompleks kulturowo-cywilizacyjny, 4) globalne ujmowanie regionu jako przedmiotu ocen wraz z postawami wobec środowiska zamieszkania. We wszystkich wyodrębnionych strukturach dominują waloryzacje negatywne, najsilniej obecne w treściach ocen tworzących kompleks kulturowo-cywilizacyjny. On też jest, jak można sądzić, głównym obszarem narastania uprzedzeń i ujawniania się odrębności oraz obcości w stosunkach między grupami o różnych identyfikacjach etnicznych i regionalnych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectodrębnośćpl_PL
dc.subjectobcośćpl_PL
dc.subjectpodziały społecznepl_PL
dc.subjectidentyfikacja etnicznapl_PL
dc.subjectidentyfikacja regionalnapl_PL
dc.subjectGórny Śląskpl_PL
dc.title"Ours" and "outsiders" as categories of the description of social worldpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Ours_and_outsider_as_categories.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons